Тест за стил на работа

Този тест е основан на класификацията на личностните типове, използвана от Merrill-Wilson. Тя обединява най-добрите характеристики на по-сложната класификация на Meyers-Briggs и класическите четири темперамента.

Целта на този тест е да получите представа за Вашия доминиращ стил на работа и за стила на работа на другите, докато се готвите за преговори или за медиация. Стиловете на работа и преобладаващите им характеристики са важна част от преговорите с един човек или с група от хора.

Тъй като всеки човек е комбинация от стилове в теста могат да Ви харесат няколко отговора. Няма правилни и грешни отговори, а такива, които според Вас описват поведението и предпочитанията Ви по-точно, или по-малко точно.