Тест за „коефициент на интелигентност” (IQ)

Ако терминът „коефициент на интелигентност” (IQ) се появава вследствие на

множество психологически изследвания в края на ХІХ век, то понятието „емоционална

интелигентност” (EQ), се ражда едва в края на ХХ век. Неговата популярност все още е

по-голяма от научната му зрялост. Популяризира го американският журналист,

дипломиран психолог Даниел Голман, базирайки се на експерименталната работа на

изследователя от Йейлския университет Питър Соловей. Понятието „емоционална

интелигентност” позволява да отговорим на въпроса защо при еднаква обща

интелигентност, някои хора са по-успешни от други. За да се адаптираме към един

постоянно променящ се свят, класическата интелигентност не е достатъчна. Начинът,

по който приемаме промените е определящ. Непрекъснато ни се налага да прибягваме

към т.нар. емоционална интелигентност: нашата способност да използваме по най – добрия начин емоциите и интуицията си.