Междинен тест

Насоки за отговаряне на въпроси за множествен избор само с един верен отговор

За всеки въпрос има само един верен отговор и три неправилни отговора.

Използвайте единствено информацията, дадена във въпроса.

Избягвайте предположения за допълнителниобстоятелства или възможности, както и „тълкуване” и усложняване на  въпросите.По-долусаизброениняколкодопълнителнинасоки за отговаряне на въпроси само с един верен отговор:

  • Изчетете внимателно целия въпрос. Определете какво се пита в него. Внимавайте за частицата „не” и за други подробности, които биха обърнали логиката;
  • Изберете този отговор, койтодаванай-пълно описание;
  • Елиминирайте познатите неправилни отговори;
  • Ако нито един отговор не ви изглежда правилен, отново прочетете въпроса (може да сте подминали важен детайл), елиминирайте отговорите, за които знаете, че не са верни, и направете разумно предположение.

По отношение на маркирането на верните отговори:

  • Отговорете на всеки въпрос, катомаркирате един верен отговор
  • Отбелязвайте само един правилен отговор, маркирането на два верни отговора в един въпрос прави отговорите недействителни.
  • Въпросите, на които не е отбелязан нито един отговор, се отчитат като тези с грешен отговор.