Сертифициращо обучение за медиатори

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

26 септември – 11 октомври 2020 г

Ниво 1: 26, 27 Септември /присъствена форма/

Онлайн подготовка– 24 акад. часа между ниво 1 и Практикум

Практикум: 10, 11 Октомври /присъствена форма/

Този курс представлява практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, участие в минимум 3 симулирани медиации, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 12 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация.

Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Course Content

Expand All